TOMCC Challenge 2022

TOMCC Challenge infördes 2021 och det var under detta år endast ett 20-tal medlemmar som deltog, bilder från deras besökta points samt vinnare presenterades i Trajan  nr 4, 2021.

Inför ett nytt Triumph år hoppas vi att det är fler som väljer att delta och sända in bidrag till TOMCC Challenge 2022,

TOMCC Challenge har en POI i per landskap plus Öland som extra bonus, så det blir med andra ord 25 POI.  Det kanske inte troligt att någon av oss inom klubben kan besöka alla POI, men spridningen ger möjlighet för medlemmar i vårt avlånga land, att åtminstone kunna besöka något POI oavsett var man bor.

Vi har också två bonus POI som dessutom ger extra höga poäng, TOMCC Britannia träff samt deltagande i klubbens årsmöte i november 2022.

Jag vill rikta ett stort tack till er medlemmar som bidragit med idéer på resmål.

// Åsa Runnzell eu styrelsen TOMCC

TOMCC Challenge 2022 karta

TOMCC Challenge 2022 Tävlingskort

TOMCC Challenge 2022 regler