Inbjudan till träff

Fler nyheter

TOMCC SWEDEN CHALLENGE 2022

TOMCC Challenge infördes 2021 och det var under detta år endast ett 20-tal medlemmar som deltog, bilder från deras besökta points samt vinnare presenterades i Trajan  nr 4, 2021.

Inför ett nytt Triumph år hoppas vi att det är fler som väljer att delta och sända in bidrag till TOMCC Challenge 2022,

TOMCC Challenge har en POI i per landskap plus Öland som extra bonus, så det blir med andra ord 25 POI.  Det kanske inte troligt att någon av oss inom klubben kan besöka alla POI, men spridningen ger möjlighet för medlemmar i vårt avlånga land, att åtminstone kunna besöka något POI oavsett var man bor.

Vi har också två bonus POI som dessutom ger extra höga poäng, TOMCC Britannia träff samt deltagande i klubbens årsmöte i november 2022.

Jag vill rikta ett stort tack till er medlemmar som bidragit med idéer på resmål.

// Åsa Runnzell eu styrelsen TOMCC

TOMCC Challenge 2022 karta

TOMCC Challenge 2022 Tävlingskort

TOMCC Challenge 2022 regler

WATOC Rally Challenge

WATOC Rally Challenge

WATOC Rally Challenge har totalt sett inte varit så framgångsrikt senaste åren även om dom svenskar som deltog placerade sig i toppen 2022. Om det beror på pandemin eller att det blev för krångligt med att dokumentera besök vid POI och Triumphhandlare med bilder är oklart. Därför ändras reglerna och inför 2023 är det återigen bara besök på Triumphträffar som kvalificerar.

För att utöka antalet träffar och ge fler chanser så kommer under 2023 även ett antal endagsträffar att ingå. Träffkalendern för WATOC Rally Challenge hittar du på www.tomccsweden.se, www.watoc.info och i Trajan.

WATOC Rally Challenge är som tidigare öppet för alla som är medlemmar  i TOMCC eller annan klubb som är ansluten till WATOC. Rally Challenge syftar till att uppmuntra resandet och öka gemenskapen mellan klubbarna genom att medlemmarna uppmuntras att besöka varandras träffar.

 Poängen är baserade på körsträcka till träffarna enligt nedan. WATOC Rally of the Year som ger dubbel körsträcka är i år Sommer Treffen i Tyskland.

 5      poäng upp till       200 km
10    poäng upp till       500 km
15    poäng upp till       800 km
20    poäng upp till       1000 km
25    poäng över           1000 km

Besök på de olika träffarna registrerar du på ” The 2023 WATOC Rally Challenge” blanketten som du hittar på klubbens hemida.

Link till blanketten:
WATOC Challenge Entry Card 2023

WATOC Calendar 2023

Rally Challenge Card skickar du sedan till ulf.frossling@telia.com senast 30.09.2023