Lokalavdelingar

Skåne
Vakant

Blekinge
Jan Bengtson
072-3070014
wickells@oktv.se

Stora Småland
Kennet Johansson
Värendevägen 39
35575 Åryd
kennet_johansson54@hotmail.com

Hinckley Skåne
Lennart Johannesson
Telefon: 070-3797221
trident@romele.com
http://www.hinckley-skane.se

Öst
Sven Karlsson
Nobygatan 4
583 33 Linköping
Tel: 013-213343
svenek@hotmail.com

Väst
Ronny Gren
0707-141082
ronny88@live.se

Mälardalen
Erik "Erka" Holmqvist
08-751 65 65
0705-390967
erikjholmqvist@gmail.com

Värmland
Niclas Eriksson
0767-616813
ro.niclas.ne@gmail.com

Mellersta Norrland
Jonny Mattson
jonny.mattson@hotmail.com

Norra Norrland 
Vakant

Kontakta gärna ditt lokalombud med idèer om hur Du vill öka klubbaktiviteten i din region.
som ni ser finns det flere vakanta poster. Kanske vi fått medlemmar spm känner att det är väl langt att resa för att träffa likasinnade.

Varför inte anmäla ert intresse för att bli lokalombud för just din region.
Kontakta i så fall ordförande Michael på michael.brattberg@gmail.com